Tegn til tale kursus

Tegn til tale er en støttende kommunikationsform hvor talesproget bliver synliggjort igennem kropssprog, gestus, mimik og understøttende tegn.

Formål:

Kurset er målrettet for forældre, familie og relevante fagfolk.

Mål:

At give forældre, pårørende og barnets nærmeste netværk mulighed for at understøtte kommunikationen med tegn.

Indhold:

Tegn fra hverdagen, som f.eks. børnehave, skole, fritidsdel samt familietegn. Der tages udgangspunkt i aktuelle emner f.eks. års- og højtider. Ligeledes er vi åbne for specielle ønsker fra kursisterne.

Undervisningsformen er vekslende mellem gruppearbejde og sendeopgaver to og to.

Vi tilbyder kurser to til tre gange om året på modul 1 og modul 2 a 12 lektioner, som afvikles i tidsrammen 16.30-19.30.

Herudover afholder vi særlige tilrettelagte kurser som afvikles i dagtimerne.

Prisen pr. modul er 1.650 kr.

Kursusansvarlige er Anne Kruse og Michelle Eliassen

Ønsker du mere info, så kan du kontakte Anne Kruse på mail andse@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 10. december 2018