Tegn til tale kursus

Tegn til tale er en støttende kommunikationsform hvor talesproget bliver synliggjort igennem kropssprog, gestus, mimik og understøttende tegn.

Formål:

Kurset er målrettet for forældre, familie og relevante fagfolk.

Mål:

At give forældre, pårørende og barnets nærmeste netværk mulighed for at understøtte kommunikationen med tegn.

Indhold:

Tegn fra hverdagen, som f.eks. børnehave, skole, fritidsdel samt familietegn. Der tages udgangspunkt i aktuelle emner f.eks. års- og højtider. Ligeledes er vi åbne for specielle ønsker fra kursisterne.

Undervisningsformen er vekslende mellem gruppearbejde og sendeopgaver to og to.

Vi tilbyder kurser to til tre gange om året på modul 1 og modul 2 a 12 lektioner, som afvikles i tidsrammen 16.30-19.30.

Herudover afholder vi særlige tilrettelagte kurser som afvikles i dagtimerne.

Prisen pr. modul er 2.100 kr.

Kursusansvarlige er Michelle Eliassen og Pia Brandhøj Jensen

Ønsker du mere info, så kan du kontakte Michelle Eliassen på mail miceli@slagelse.dk

Datoer:

I 2020 afholdes der kurser på følgende datoer i tidsrummet 16:30-19:30

11. maj

13. maj

18. maj

19. maj

Siden er sidst opdateret 26. februar 2020