GoTalk Now

Formål:

Hvordan giver vi brugere uden tale en stemme? Dette spørgsmål stiller vi ofte os selv som støttepersoner til mennesker med store kommunikative vanskeligheder og manglende talesprog. Her kan teknologi og især iPads med kompetent software, kompensere for en del af brugerens vanskeligheder og være med til at udvikle deres sprog.

Mål:

På denne workshop lærer deltageren at lave en kommunikationsbog i GoTalk Now med udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Kursisten lærer at:

 • Oprette standard sider
 • Programmere felter med billeder fra iPad, internettet og symboler
 • Indsætte tekst og lyd
 • Kombinere flere billeder på et felt
 • Sætte farver på sider, rammer og tekst
 • Bruge videoklip
 • Koble siderne sammen
 • Programmere kerneordsknappen
 • Indsætte symboler i menu og på siderne

Indhold:

I: Introduktion af GoTalk Now

 • Hvad er GoTalk Now?
 • Hvilke elever har gavn af appen?

II: Sådan er GoTalk Now opbygget

 • Sådan finder du rundt i appen
 • Sideredigering, indstillinger, butik osv.

III: Lav din første side

 • Sådan laver du en standardside og indsætter felter
 • Arbejd med billeder fra forskellige kilder
 • Indsætte tekst og lyd
 • Kombinere flere billeder på et felt