Tag på rejse til eventyrland

Workshop 11

Beskrivelse af workshoppen

I eventyrland kan alting ske, og alle kan være med på rejsen ind i bøgernes, fantasiens og mulighedernes univers. 

På denne workshop vil du blive inspireret, og finde forskellige veje til at arbejde med fortælling og eventyr, hvor barnet oplever sig som en aktiv og værdifuld del af den fælles proces. I kendte eventyr og egne fortællinger, hvor de selv finder på et tema der optager dem og, hvor de selv spiller hovedrollen. 

I eventyr er der ingen begrænsninger, og det er vigtigt, at det også afspejles i den pædagogiske tilgang. Du vil opleve, hvordan fortællinger og eventyr kan lægges ind på en øjenstyret eller touchstyret Tobii, så barnet har mulighed for at løse opgaverne herpå og deltage i den fælles dialog. Du vil få eksempler på, hvordan man stiller et meningsfuldt og relevant ordforråd til rådighed. 

Fysiske materialer, såsom måtter, velcro og figurer kan skabe samspil mellem børnene. Fortællemåtter og figurer, hvor øjenudpegning og/eller partnerstøttet skanning kan anvendes til at skabe en selvstændig fortælling selvom barnet ikke er selvhjulpet i processen. Det vigtigste er, at børnene har det sjovt, da det er en afgørende faktor i forhold til at lære. Denne workshop viser, at teknologi åbner for deltagelse men, at den ikke kan stå alene, derfor vil du også se lavteknologiske materialer. Nogle af disse vil du kunne få med hjem og tilpasse til egne forløb.

Rikke Thomsen, Aabentoft

Rikke er uddannet pædagog, har taget en pd i logopædi samt de 2 moduler i ASK, der findes i Danmark. Hendes praksis erfaring stammer fra arbejde i inkluderende dagtilbud, hvor der var plads til et begrænset antal børn med fysiske funktionsnedsættelser. Derudover er hun tilknyttet forskellige specialskoler med henblik på at udarbejde forskellige materialer til undervisning med fokus på samspil og kommunikation.

Primært arbejder hun med børn og unge der hjemmetræner. Hun er ansat ved Aabentoft, hvor hun udarbejder sidesæt til Grid 3. Hun gør meget ud af at finde frem til, hvad der fungerer for den enkelte og så skabe undervisningsmaterialer og tilrettelægge et forløb ud fra dette, selvfølgelig altid med barnets forudsætninger og læringsmål for øje. Hun har fundet ud af, at det er nemmere at tilpasse materialerne til barnet end det er, at tilpasse barnet til de materialer der allerede findes, da disse ofte stiller for store fysiske krav.          

Siden er sidst opdateret 13. april 2022