Kan øjenstyring afdække elevers kognitive synsniveau?

Workshop 7

Beskrivelse af workshoppen

Kom på denne workshop og hør om, hvordan vi på Storebæltskolen bruger øjenstyring til at lave grundigere elevbeskrivelser af vores ASK elevers kommunikative og synsmæssige kompetencer.

Hvordan finder vi ud af om eleverne forstår det vi viser dem, hvis de ikke har et talesprog eller benytter et alternativt kommunikationssystem?

Hvad hvis vi kunne se, hvor deres visuelle fokus er og gennem simple tests komme frem til et svar på det spørgsmål?

Ved hjælp af et Tobii øjenstyringsmodul og softwaren Gaze Viewer analyserer vi disse aspekter i et forsøg på at komme nærmere på, hvad elevens behov er.

Bliv inspireret til, hvordan man kan få et kvalificeret bud på, hvordan kommunikationsmaterialer skal designes.

Helene Leismann, Storebæltskolen

Helene er uddannet ergoterapeut i 2007 og har arbejdet både på bosteder og specialskoler. 

Hun blev ansat på Storebæltskolen i 2014. Helene har taget diplommodul i komplekse kommunikations indsatser på UCC. 

Helene har i de seneste par år arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på brugen af iPad'en som et pædagogisk arbejdsredskab samt brugen af den i undervisningen.

Siden er sidst opdateret 19. april 2022