E-sport for alle

Workshop 2

Beskrivelse af workshoppen

Kom og hør om et projektforløb, hvor der er arbejdet på at få børn og unge med motoriske udfordringer til at spille pc eller konsolspil sammen med andre.

Projektets 25 deltagere har alle udfordringer med håndmotorikken i varierende grad. Nogle har spillet iPad, Playstation eller pc i forvejen, og andre har aldrig haft adgang til elektroniske spil selvstændigt. I projektet er udredt, hvad de godt kunne tænke sig at spille, hvordan kan det lade sig gøre og med hvem.

Deltagerne har modtaget online spilundervisning af trænere fra Odense Esport og udstyr sponseret af Veluxfonden.

Projektet afsluttes i juni 2022, så vi fortæller cases om de resultater, vi har opsamlet ift. deltagernes fysiske, psykiske og sociale ændringer, der kan have sammenhæng med deres adgang til gaming.

Sissel Madsen, CKV Odense

Ergoterapeut Sissel Madsen arbejder som konsulent ift. kommunikationshjælpemidler primært til voksne og hjælpemidler til kognitive funktionsnedsættelser især til mennesker med demens.

Louise Hollænder Svendsen, CKV Odense

Ergoterapeut Louise Hollænder Svendsen, har arbejdet som behandlende børneergoterapeut gennem 12 år og er nu konsulent ift. kommunikationshjælpemidler til børn og voksne.

Siden er sidst opdateret 19. april 2022