Kan Mobilize Me hjælpe vores elev?

Workshop 10

Beskrivelse af workshoppen

I en verden med mange skift, valgmuligheder og sanseindtryk, kan det være svært at fungere godt. Især når man lever med koncentrationsbesvær, et stort behov for forudsigelighed og en lav udviklingsalder, så udfordrer denne verden i meget højere grad.

Der findes en lang række strukturapps på markedet, der skal fungere som støtteværktøjer til at skabe visuelle overblik for mennesker med kognitive forstyrrelser. Men hvordan får man taget hul på udvælgelse og implementering af disse apps. Hvilke pædagogiske og praktiske overvejelser går forud og hvordan fungerer det så i praksis?

Mette er i gang med et pilotprojekt på Storebæltskolen, hvor appen Mobilize Me afprøves.

På denne workshop dykker vi ned i en casebeskrivelse, og ser på de erfaringer der foreløbig er gjort.
Hvilken betydning har teknikken, støttenetværket, tid, pædagogiske indsatser og meget mere, for at eleven oplever en gevinst ved at få struktureret sin dag i en app.

Og med en kort afsluttende hands-on afprøver deltagerne en simpel opsætning på Mobilize Me. 

Mette Rahbek Bregendahl, Storebæltskolen

Mette er lærer og har gennem de sidste 20 år arbejdet med elever i den vidtgående specialundervisning.

Hun har en række videreuddannelser i Specialpædagogisk udviklingsarbejde ved Århus universitet, en PD som læsevejleder, samt et certifikat som Marte Meo terapeut, og har siden marts 2019, været ansat som lærer på Storebæltsskolen.

Gennem uddannelse og ikke mindst sin praksis erfaring, kender Mette til betydningen af tydelig struktur og forudsigelighed, for mennesker med funktionsnedsættelser. Hun er optaget af til stadighed at afsøge veje og redskaber der kan understøtte den enkelte elevs trivsel og læring. 

Siden er sidst opdateret 23. december 2019