Agenda

Se hvordan dagen er strikket sammen

8:30-9:00 Registrering og morgenmad

9:00-9:10 Velkomst
Benjamin Ejlertsen, Helene Leismann og Jon Engsager

9:10-10:40 Debatpanel
Christiane Vejlø, Elektronista

10:40-10:55 Pause

10:55-11:55 Workshops

11:55-12:45 Frokost

12:45-13:45 Workshops

13:45-14:05 Pause

14:05-15:05 Workshops