Ydelser

Kurser, rådgivning, workshops og konferencer

Kompetencecenteret Storebælt tilbyder faglig rådgivning til både almenmiljøer samt specialmiljøer, der arbejder med børn, unge og/eller voksne med særlige behov. Kompetencecenter udbyder løbende kurser, workshops, rådgivning og konferencer for både fagpersoner, forældre og netværk.

Du kan læse mere om kompetencecenter Storebælts ydelser nedenfor.

Ønskes der vejledning kontaktes Kompetencecenter Storebælt, hvorefter der vil blive aftalt et møde til afklaring af ønsker for vejledning og/eller kursusforløb.

Ønsker du mere information eller bestille et kursus, så kan du benytte vores formular på følgende link.

IKT Kurser
 • Bevægelse med iPads

  iPads og teknologi er en stor del af skolelivet. Det samme er bevægelse, men hvordan får vi teknologien og den fysiske udfoldelse til at gå hånd i hånd?

  Læs mere om kurset
 • GoTalk Now
  Lær at lave kommunikationsbøger med udgangspunkt i den enkeltes behov

  Hvordan giver vi brugere uden tale en stemme? Dette spørgsmål stiller vi ofte os selv som støttepersoner til mennesker med store kommunikative vanskeligheder og manglende talesprog. Her kan teknologi, og især iPads med kompetent software, kompensere for en del af brugerens vanskeligheder og være med til at udvikle deres sprog.

  Læs mere om kurset
 • Tilgængelighed
  Udnyt de indbyggede muligheder for tilgængelighed

  iPads er et alsidigt værktøj til brugere med særlige behov i kraft af den brede vifte af apps, men også dets mulighed for tilpasning til den enkeltes behov. 

  Der er en lang række hjælpefunktioner for brugere med forskellige handikap, såsom syns-, hørelse-, fysiske- og læsevanskeligheder. 

  Læs mere om kurset
 • Struktur og genkendelighed
  Lær at skabe struktur og genkendelighed ved hjælp af iPads.

  Struktur i hverdagen er vigtigt for en stor del af brugerne på specialområdet. Hvordan kan personalet bruge iPads til at hjælpe brugerne med at strukturere deres dag på en visuel og overskuelig måde?

  Læs mere om kurset
 • Book Creator
  Et multimodalt værktøj med et hav af muligheder

  Få ideer og inspiration til, hvordan multimodale e-bøger kan understøtte din undervisning, og hvordan du kan gøre eleven til producent.

  Læs mere om kurset
Kurser
 • Tegn til tale

  Tegn til tale er en støttende kommunikationsform, hvor talesproget bliver synliggjort igennem kropssprog, gestus, mimik og understøttende tegn.

  Læs mere om kurset
Rådgivning
 • Administration af iPads i skoleverdenen

  Har I mange iPads hos jer, og kæmper I med at administrere dem?

  Vi har mange års erfaring med at styre iPads igennem et MDM-system(Mobile Device Management) og tilbyder både rådgivning og hjælp med opsætning af dette.

  Vi benytter produktet Mobile Manager fra firmaet Lightspeed Systems, som efter vores vurdering er det bedste produkt på markedet til skoler og institutioner. 

  Læs mere om administration af iPads