Apps

De gode apps er udvalgt

Vi har lagt stort arbejde i at finde og udvælge gode apps til undervisningen. 

Herunder kan du se et udvalg af de apps, som vi benytter på Storebæltskolen.

Produktivitet
Dansk
Matematik
Engelsk
Kodning
Bevægelse
Elevens alsidige udvikling
Tale
 • Fonitterne
  Læringsspil, som træner udtalefærdigheder

  Beskrivelse

  Fonitterne er et underholdende læringsspil, som giver børn mulighed for at træne deres opmærksomhed på sproglyde og lære at udtale lydene i det danske lydsystem, og hjælper børnene til en bedre forståelse af de danske lyde. 

  Fonitterne henvender sig til børn med fonologiske udtalevanskeligheder, og i spiludviklingen har vi været særligt opsatte på, at spillets progression kan skræddersyes til det enkelte barn. Vi har samlet tusindvis af træningseksempler, så det enkelte barn kan arbejde med enkeltlyde, stavelser og nonord, som er målrettet til netop deres udfordringer.

  I Fonitterne understøtter vi 9 af de hyppigste fonologiske processer hos danske børn, så børn med fonologiske udtalevanskeligheder kan arbejde med lige netop de lydpar og kontraster, de har størst glæde af: 

  Fonologiske processer i Fonitterne: 

  • Fronting ( k → t, g → d, ng → n, sj → s ) 
  • Backing ( t → k, d → g, n → ng, s → sj ) 
  • Stopping ( f → b, s → d ) 
  • Lateralisering ( j → l, r → l ) 
  • Nasalering ( l → n) 
  • H-sering ( r → h ) 
  • Aspiration ( b → p, d → t, g → k ) 
  • Deaspiration ( p → b, t → d, k → g ) 
  • Glidning ( l → j ) 
 • Trylledrikken
  Træning af evnen til at opfatte, skelne og genkende lyd

  Heksens skov

  Troldens grotte

  Beskrivelse

  Trylledrikken er et interaktivt, talehørepædagogisk spil.
  Målgruppen er børn med cochlear implant eller høreapparat i alderen 3-6 år med en høre-taleudvikling som forventet.
  Programmet kan også bruges af lidt ældre børn, hvor høre- og taleudviklingen er gået knap så stærkt.

  Programmet behandler følgende talehørepædagogiske emner: auditiv opmærksomhed, skelnen og hukommelse for dagligdags lyde, sproglyde, sprog, instrumenter, melodier og sange, reproduktion (eftersigen) samt egenproduktion af prosodiske elementer: længde, styrke, tonehøjde og tryk-intonation.

 • Minimale par
  Træn lyde som er svære at skelne

  Beskrivelse

  Minimale par i tivoli er udviklet til børn med høretab i børnehave- og indskolingsalder og har til formål at træne skelneevnen hos disse børn. 

  Det gøres i et legende miljø - et tivoli - med både andedam, lykkehjul, skattejagt, bilræs og ballonpop. Her optjener barnet guldmønter ved at skelne ord. Hvis der er brug for "et frikvarter", kan barnet bruge de optjente guldmønter i tivoliets butik til at købe tøj og ting til spilfiguren, eller "Mit værelse" kan besøges. Inde i værelset kan barnet klæde spilfiguren på med det tøj og de ting, som er købt i butikken.

  Indhold

  • Syv kategorier af minimale par med fem minimale ordpar i hver.
  • Kategorierne er: l-n, d-t, m-n, b-p, k-g, l-s, kn-kl i forlyd.
  • Fire spil, hvor de minimale ordpar trænes, og guldmønter optjenes.
  • En butik, hvor de optjente guldmønter kan bruges til at købe tøj og ting til spilfiguren.
  • "Mit værelse", hvor man kan klæde spilfiguren på med det tøj og de ting, man har købt.
Tegn til Tale
Motorik
Synsstimulering
Støtte