Værdigrundlag

Vi ønsker det bedste for børnene og har klare mål

Et helhedstilbud

Storebæltskolens helhedstilbud er med 79 elever Slagelse Kommunes største specialskole.

Storebæltskolen er kendetegnet ved, at vi i over 40 år har oparbejdet en stor viden og indsigt i vores kerneområde, som er børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Enkelte af børnene på Storebæltskolen har medicinske diagnoser som f.eks. organiske hjerneskader og forskellige syndromer. En række børn har desuden sekundære handicap såsom nedsat hørelse eller syn, autismespektrum forstyrrelser, spasticitet, epilepsi, ADHD m.v.  

Storebæltskolen har ca. 80 medarbejdere fordelt på 10 faggrupper, som fungerer som en samlet enhed, og som på hver sin måde bidrager til, at hvert enkelt barn får det bedst mulige skole- og fritidstilbud.  

Storebæltskolen spiller en aktiv og udadvendt rolle i det lokale tværfaglige samarbejde i Slagelse Kommune, og sætter fokus på, at det tværfaglige bliver udviklet og styrket, med henblik på at skabe helhed i tilbuddene til børn og familier. 

Vision 

Storebæltskolen er en anerkendende og inkluderende virksomhed, som danner og udvikler børnenes sociale, personlige og faglige kompetencer, så de hver især kan blive så selvhjulpne som muligt.  

Målsætninger

  • På Storebæltskolen hjælper vi vores elever til at blive så selvhjulpne som muligt. Gennem et tæt samarbejde med forældre, børnehaver, almen- og specialskoler giver vi vores elever et sammenhængende forløb fra børnehave til arbejdsliv.

  • På Storebæltskolen skaber vi trivsel, tryghed og glæde hos eleverne. Vi styrker elevernes bevidsthed om deres egne muligheder og begrænsninger, så de selv bliver i stand til at give udtryk for, hvad de forstår ved livskvalitet. 

  • På Storebæltskolen medvirker vi til, at eleverne udvikler så store færdigheder og grundlæggende kundskaber, som hver enkelt elev formår. Fysisk aktivitet og sundhed prioriteres på linje med andre færdigheder. I hver klasse sikrer den individuelle handleplan, at børnene tilegner sig så mange faglige-, sociale- og kommunikative færdigheder som muligt.

  • På Storebæltskolen udvikler vi vores undervisnings- og fritidstilbud gennem et fagligt og tværfagligt fællesskab internt på skolen og eksternt med andre special- og folkeskoler. Vi sikre, at personalet hele tiden er kompetent og veluddannet via deltagelse i efter- og videreuddannelseskurser såvel eksternt som internt for hele medarbejdergruppen.

På Storebæltskolen yder vi specialpædagogisk rådgivning og efteruddannelse til Kommunens skoler, så børn der er særlig udfordret, kan få støtte i nærmiljøet, og derved kan få større mulighed for at indgå i et forpligtende fællesskab på den lokale skole.

Siden er sidst opdateret 14. december 2020