Undersøgelser

På Storebæltskolen kan vi godt li' at undersøge og lære

Men vi kan også godt lide at formidle viden videre. Her kan du derfor lære om vores undervisningsmiljø, samt hvordan trivslen, tilfredsheden og kvaliteten af skolen er.

Undersøgelser
 • UVM

  Et element af Storebæltskolens evaluering er en regelmæssig kortlægning og vurdering af skolens undervisningsmiljø, vha. denne undervisningsmiljøvurdering som er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at styrke det daglige arbejde med at etablere et godt undervisningsmiljø og højne trivsel blandt skolens elever.

  UMV’en skal afdække kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på Storebæltskolen. Det betyder, at man får et godt indblik i, hvordan eleverne trives om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv.

 • Kvalitetsrapporter

  Kvalitetsrapporterne er evalueringer af skoleområdet for skoleårene 2013/2014 og 2016/17. 2013/2014 rapporten var den første, efter at den nye folkeskolereform trådte i kraft.

 • Trivsel og undervisningsmiljø
  Sådan er vores trivsel og undervisningsmiljø

  I skoleåret 2021/22 gennemførte skolen trivselsmåling og en vurdering af undervisningsmiljøet

  Vi er stolte af at eleverne på Storebæltskolen har en meget høj trivsel.

  Social trivsel: 4.47
  Placering 6 ud af 1323 skoler

   

  Der er god social trivsel på Storebæltskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.47, hvilket er den 6 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Storebæltskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

  Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet.
  (nyt vindue)

  Faglig trivsel: 3.71
  Placering 331 ud af 1323 skoler

   

  Eleverne på Storebæltskolen har en faglig trivsel 3.71, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 331. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

  Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet.

  Ro og orden: 4.29
  Placering 12 ud af 1323 skoler

   

  Storebæltskolen scorer fint på ro og orden 4.29, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 12. højeste score i Danmark.

  Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet

  Støtte og inspiration: 3.84
  Placering 15 ud af 1323 skoler

   

  Storebæltskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 15. højeste score i Danmark.

  Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Storebæltskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet

   

  Det fulde resultat kan læses på linket herunder.

 • Brugertilfredshed
  Så tilfreds er vores brugere

  Vi har modtaget resultatet vedrørende Storebæltskolens brugertilfredsundersøgelse, som vi hermed fremlægger i sin fulde form.

  Rapporten dokumenterer, at der er særdeles stor tilfredshed med skolen, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for.

  I rapporten nævnes bl.a. at:

  • Der er 84,8 procent tilfredshed (54,4 meget tilfredse) med skolens udendørsområder.
  • Der er 84,9 procent tilfredshed (57,6 meget tilfredse) med ledelsens evne til at lede skolen.
  • Der er 87,9 procent tilfredshed (72,7 meget tilfreds) med skolen som helhed.
  • Der er 100 procent tilfredshed (66,7 meget tilfredse) med skolens fysiske rammer indendørs.

  Tak til de mange af jer som har deltaget i undersøgelsen.

  Materialet vil blive drøftet i skolens bestyrelse på det kommende møde d. 17. december.

  Resultatet af undersøgelsen kan læses på linket herunder.

 • Forældretilfredshed
  Læs hvad forældrene siger om skolen

  I skoleåret 2020/21 gennemførte skolerne i Slagelse Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse.

  Resultatet af denne undersøgelsen kan læses på linkene herunder.

 • Virksomhedsaftale

  Virksomhedsaftalen beskriver, hvordan den pågældende virksomhed udmønter de mål, som Uddannelsesudvalget har sat for 2016 for Center for Uddannelse.

  Mere konkret beskriver virksomhedsaftalen de lokale mål og indsatser, som den pågældende virksomhed forpligter sig på i 2016.

  På baggrund af virksomhedens lokale afsæt (kerneopgave, udfordringer, resultater mv.) kan mål og indsatser fra udviklingsaftalen differentieres og prioriteres. Det betyder, at virksomhedens lokale mål og indsatser fokuseres der, hvor der er et udviklingspotentiale.

 • Arbejdsmiljø
  Arbejdsmiljøet har fået en grøn smiley

  Arbejdstilsynet var på besøg d. 4.maj 2017 for at tjekke om arbejdsmiljøet var i orden. Efter samtaler med både ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdere, afgjorde de at det var helt i orden. Den grønne smiley holder i 5 år før Arbejdstilsynet igen kommer på besøg.

  Vi arbejder løbende på et sundt og godt arbejdsmiljø. Dette arbejde foregår på mange niveauer og er i konstant fokus, da vi mener at når personalet trives, så kan de skabe de bedste forhold for eleverne.

  Se rapporten herunder

Siden er sidst opdateret 5. august 2019