Politikker og regler

Vi følger en række politikker, principper og regler

Kunne du tænke dig at vide, hvilke regler vi og politikker vi har på skolen? Så er du kommet til det rigtige sted. Vi har samlet vores politikker og regler her, så du kan holde dig opdateret på de regler skolen arbejder efter.

Politikker og regler
 • IT-politik

  Kommunikation

  Vi ønsker at være gode til at dele informationer og kommunikere for at sikre at alle medarbejdere har den nødvendige viden for at klare de daglige udfordringer.

  Det gør vi

  • Vi benytter SkoleIntra i så stor en grad, at det er muligt at samle informationer og viden centralt.
  • Alle skal opsøge og give informationer. Derfor forventes det, at alle fastansatte medarbejdere logger på intranettet en gang om dagen på alle arbejdsdage.

  Sociale netværk

  Vi ønsker at beskytte eleverne mod kontakt med individer, som har dårlige hensigter, hvor eleven ikke er i stand til at vurdere dette selv og derved give dem et sikkert miljø til læring og udvikling.

  Det gør vi

  • Som udgangspunkt er eleverne ikke på Facebook, Arto, MySpace, chatforum eller lignende sociale netværk.
  • Læreren kan dog vurdere, at det i enkelte tilfælde kan være nyttigt rent pædagogisk.
  • I disse tilfælde står læreren/pædagogen til ansvar for beslutningen.
  • Læreren/pædagogen indhenter tilladelse fra forældrene, hvis man ønsker at benytte sociale netværk i undervisningen.
  • Medarbejderne er ikke på sociale netværk i arbejdstiden når børnene er til stede.
  • Vi anbefaler at medarbejderne IKKE er venner med nuværende elever og forældre på sociale medier.

  Mobiler

  Vi (voksne og elever) ønsker at være nærværende for hinanden. Det er vigtigt med ro i skoletiden, hvilket betyder, at vi vil begrænse brugen af mobiltelefoner.

  Det gør vi

  • Voksne: Som udgangspunkt er personalets mobiltelefoner i arbejdstiden på lydløs. Undtagelsesvis kan lyden være aktiveret på de voksnes mobiltelefoner f.eks. i forbindelse med barns sygdom.
  • Elever: Som udgangspunkt er slukket eller på lydløs I skoletiden. Skulle brug af mobile I undervisningen være af faglig eller pædagogisk karakter, er dette op til personalet I den enkelte klasse. Det er altid personalets vurdering om der kan gives dispensation og eleven kan få lov til at benytte sin mobil i skoletiden.

  Billeder og videoer

  Vi ønsker at beskytte eleverne mod mobning.

  Det gør vi

  • Elever må kun tage billeder og video I skole/SFO, hvis det er aftalt med en voksen fra skole/SFO.

  Aldersgrænser på spil og film

  Vi ønsker at børnene ser film og spiller spil, som svarer til deres udviklingstrin.

  Det gør vi

  • Personalet vurderer om barnet er i stand til at forstå indholdet og ikke udsættes for indhold som det ikke kan håndtere

  Juridiske aspekter

  - Fortrolige oplysninger

  Det er et lovkrav, at vi håndterer personfølsomme oplysninger på en forsvarlig måde, da vi har pligt til at beskytte elever, forældre og medarbejdere.

  Det gør vi

  • Vi gemmer ikke personfølsomme oplysninger på flytbare medier, såsom bærbare, USB-Sticks eller Cd’er.
  • Vi gemmer kun på Intranettet(Transportmappen) eller medarbejderens private drev på skolen.
  • Alle forældre får mulighed for at underskrive en samtykkeerklæring, som giver skolen lov til at offentliggøre billeder og værker af eleven på skolens hjemmeside.
  • Et brugerlogin er personligt og må ikke udlånes til andre medarbejdere eller elever.
  • Husk at logge af pc’erne når I forlader dem!

  Kompetenceudvikling

  Vi ønsker at alle medarbejdere har de fornødne IT-kompetencer, så IT kan integreres i undervisningen og i dagligdagen.

  Det gør vi

  • Vi tilbyder løbende interne kurser/café arrangementer hvor medarbejderne kan tilmelde sig.
  • Alle medarbejdere forventes at besidde grundlæggende IT-kompetencer, som de er nødvendige for at udføre deres arbejde. Det hører under faglig ajourføring at tilegne sig/vedligeholde disse kompetencer.
 • Databeskyttelsespolitik

  Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

  Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler din data.

 • Kostpolitik

  Formål

  Formålet med vores kostpolitik er at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børnene, med henblik på at fremme sundhed og velvære. Vi ønsker at medvirke til at fremme børnenes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af dagen.

  Delmål

  Vi ønsker at skolens rammer giver børnene god tid til at få spist deres mad, og at de oplever måltidet som noget hyggeligt og værdifuldt at samles om.

  Skolen arbejder bevidst med en fælles forståelse for sund/usund mad blandt børn, medarbejdere og forældre.

  I SFO og i hjemkundskab tilberedes sund og varieret mad. Der vises respekt for kostvaner i andre kulturer, og tages hensyn til børnenes individuelle behov.

  SFO’en stiller sund morgenmad til rådighed for børn i morgentilbud, og holder en fælles ”eftermiddags-spisepause”, hvor der tilbydes frugt under hyggeligt samvær.

  Vi forventer, at alle elever har spist morgenmad hjemmefra, og at alle elever har madpakke med i skole. Vi henstiller hér til at maden lever op til kostpolitikken, som bygger på de 8 kostråd:

  • Spis frugt og meget grønt – 6 om dagen
  • Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen
  • Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag
  • Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager
  • Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød
  • Spis varieret og bevar normalvægten
  • Sluk tørsten i vand
  • Vær fysisk aktiv – mindst 60 minutter om dagen

  Kostpolitikken er også gældende på ekskursioner/lejrskoler, hvad enten det er med skole, SFO eller klub.

  Især har de voksne – forældre såvel som ansatte – et stort ansvar for, at de som rollemodeller foregår børnene med et godt eksempel.

  Skolens kostpolitik er levende i fortsat udvikling.

  Godkendt på møde i bestyrelsen torsdag d. 12. april 2012.

 • Seksualpolitik
  Alle elever i den danske folkeskole skal modtage seksualundervisning

  På Storebæltskolen lægger vi derfor vægt på at have et seksualvenligt miljø, hvor der er åbenhed, anerkendelse og respekt for eleverne og deres forskelligheder.

 • Mobbepolitik
  Vi tror på at børn gør det rigtige, hvis de kan.

  Vi er på Storebæltskolen opmærksomme på, at vores elever har udviklingsforstyrrelser på det kognitive, sociale og emotionelle område, og derfor skal vores mobbepolitik tage højde for elevernes udfordringer.

  Vores elever har ofte store vanskeligheder ved at indgå i socialt samspil og aflæse sociale situationer. Vi har derfor et mål om at vi gennem vores specialpædagogik støtter vores eleven i at forstå sig selv som en del af et fællesskab. Samt at de bliver opmærksom på normer, og hvordan man agerer i forskellige sociale sammenhæng.

 • Voldspolitik

  På Storebæltskolen ønsker vi at have en anerkendende, respektfuld og tillidsfuld tilgang til elever og forældre og der arbejdes i hverdagen med trivsels og læringsmiljøet i alle klasser og SFO.

  Uagtet af dette har vi en elevgruppe, der kan have svært ved at udtrykke følelser og gøre sig forståelig ved hjælp af sproget. Dette kan medføre stor frustration hos barnet og reaktionerne kan være som at slå, rive, skubbe, bide eller at anvende verbale trusler.

  Selv om den almindelige omgangstone på skolen således er positiv. Kan det ind imellem i hverdagen ske, at vores børn og unge overskrider grænserne for almindelig god opførsel over for hinanden i en sådan grad, at der er tale om krænkelser. 

  Det kan også hænde at børn og unge overskrider grænserne for almindelig god opførsel over for personalet i en sådan grad, at der er tale om krænkelser.

  Vi ønsker med de følgende retningslinjer at være forberedt på at håndtere dette. Formålet med disse retningslinjer er at beskrive procedurerne vedr. håndtering og opfølgning af episoder med trusler, vold eller krænkende adfærd.

Siden er sidst opdateret 5. august 2019