Testkufferten

Testkufferten er en hjemmeside, der indeholder en oversigt over tests og værktøjer til at evaluerer kvaliteten af specialundervisning generelt og den enkelte elev.

Testkufferten

Alle børn skal blive så dygtige, de kan. Derfor er det vigtigt, at vi i Slagelse Kommune sikrer kvalitet indenfor specialundervisningen.

Center for Uddannelse og skolelederne på tre specialskoler tog i foråret 2015 initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at komme med et bud på, hvordan skolerne i højere grad kan arbejde målrettet og systematisk med udvikling af kvalitet i specialundervisningen.

Værktøjerne skal ses som hjælp til ledere og medarbejderes arbejde med at udarbejde handleplaner på både skole- og elevniveau.

Samtidig er det også hensigten, at værktøjerne kan give inspiration til og anvendes i forhold til specialklasser i tilknytning til almenskolerne

Arbejdsgruppen består af:

  • Lisette Albrechtsen – Skolekonsulent på Klostermarken Skole
  • Rikke Krogager Hausted – Skolekonsulent på Storebæltskolen
  • Helene Leismann – Ergoterapeut på Storebæltskolen
  • Bent Bang – Lærer på Havrebjerg Skole
  • Ulla Rasmussen – Læsekonsulent i Center for Uddannelse
  • Anne-Gitte Frøslev – Pædagogisk konsulent i Center for Uddannelse
Siden er sidst opdateret 29. november 2018