Mindfulness

Mindfulness bruges som et pædagogisk redskab til at øge barnets trivsel og læring, fortrinsvis inden for socio-emotionelle områder, men også fysisk.

Mindfulness bruges som et pædagogisk redskab til at øge barnets trivsel og læring, fortrinsvis inden for socio-emotionelle områder, men også fysisk.

  • Selvværd og selvtillid
  • Empati og indlevelse i sig selv og andre
  • Fællesskabsfølelse
  • Evne til at fastholde opmærksomheden
  • Evne til at regulere sig selv følelsesmæssigt/impulskontrol
  • Ro og velvære
  • Bevidsthed om krop og sanser

En af skolens ergoterapeuter er uddannet Mentor i Mindfulness for børn. Hun varetager undervisningen af børn i mindre hold og formidler desuden sin viden til skolens øvrige personale. Det er derfor også intentionen, at mindfullness i stigende omfang implementeres som et redskab til brug i dagligdagen på skolen.

Siden er sidst opdateret 29. november 2018