KAT-Kassen

Kognitiv Affektiv Træning (KAT) er en metode til at inspirere og strukturere samtaler imellem mennesker omkring tanker, følelser og adfærd ved hjælp af et sæt nøje tilrettelagte værktøjer under fællesbetegnelsen KAT-kassen.

På Storebæltskolen arbejder vi med KAT-kassen som er et pædagogisk samtaleredskab.

KAT- kassen: Kognitiv, Affektiv, Træning

Her trænes  i samtaler med børn om deres tænkning og følelser med sigte mod at forstå sig selv og andre bedre. Målet er at opnå en større selvbevidsthed og selvopfattelse.

Barnet og den voksne hjælpes i samtalen til refleksioner over egne og andres handlinger. Dette i en fantasifuld og tålmodig tilgang, som materialet ligger op til.

Kognitiv: tænkning, arbejde med barnets måde at tænke på via samtale og øvelser. At udvide og nuancere tænkningen, træne flere muligheden af løsninger, i rolige sammenhænge, tilbyde andre mulige måder at anskue situationen på, hjælpe barnet med at se "den andens perspektiv, altså at øve sig i gensidig forståelse. Barnet kan få mulighed for at opnå en mere hensigtsmæssig adfærd samt arbejde med egen indre styring og tolerance.

Affektiv: arbejde med følelser og hvad disse betyder for en selv og for andre. Arbejde med empati og øve en adfærd som kunne ligne en empatisk adfærd over for andre. Affektiv afstemning: at den voksne og barnet gensidigt forstår eller tilstræber at forstå hinandens følelser. Smil, glæde, gråd, sur, rasende o.s.v.

Hvor i kroppen sidder en "god" følelse eller det modsatte, hjælpe barnet til flere adfærds muligheder og skabe mulighed for at opnå en øget kropsbevidsthed.

Træning: af egne og andres følelser og handlinger i et her og nu perspektiv og i et længere perspektiv som strækker sig over flere år. Med andre ord; det lange seje træk ..... igen og igen øve på ovenstående og dermed opnå flere sociale strategier og reaktionsmåder.