ADL

Det er skolens opgave at ruste barnet bedst muligt til at kunne klare sig i livet og blive livsduelige. Derfor bliver selvhjulpethed et centralt område, som fylder rigtig meget i barnets skoledag.

ADL, står for almindelig daglig livsførelse, baseret på evnen til at klare almindelige praktiske daglige aktiviteter som personlig hygiejne – badning/toiletbesøg, påklædning, spisning, madlavning, rengøring m.m. eller mere sammensatte udadvendte aktiviteter, som er grundlæggende for at leve et uafhængigt liv i samfundet, som fx indkøb, bruge offentlig transport, tøjvask og husarbejde, hente sin post, brug af telefon og internet og stemme ved valg m.m. ADL-træning kan bestå af mange forskellige aktiviteter alt efter barnets alder og udviklingstrin.

Det er skolens opgave at ruste barnet bedst muligt til at kunne klare sig i livet og blive livsduelige. Derfor bliver selvhjulpethed et centralt område, som fylder rigtig meget i barnets skoledag. Det vægtes, at barnet kan klare daglige rutiner. Disse opgaver er en væsentlig del af barnets læring, hvor vi understøtter barnet på dens funktions niveau og sætter lærings målene for ADL i nærmeste udviklings zone.

I praksis vil en ADL læring være, at eleverne kan være med til at dække bord, der spises evt. med kniv og gaffel, samtalen ved bordet foregår i ro og oprydningen bliver en del af læringen. Der er fokus på den personlige hygiejne, således det vægtes at eleverne vasker hænder, inden der spises mad.

Et andet eksempel kunne være, at mange af eleverne har grov- eller finmotoriske vanskeligheder, således er af- og påklædning en udfordring, derfor bruges der tid på denne proces.  Eleverne støttes i at håndtere dette så selvstændigt som muligt.

Der er fokus på at kognitive processer kan skabe udfordringer i rækkefølgen af beklædningen og at der må findes strategier til barnet, så barnet bliver selvhjulpen.

Hele ADL-processen i de forskellige aktiviteter trænes ved hjælp af trinvis guidning, piktogrammer og andre nødvendige hjælpemidler i tæt relation med voksne.