Pædagogiske redskaber

Et tilbud med mange kompetencer

På Storebæltskolen har vi en lang række redskaber, som bruges i arbejdet med eleverne. Her kan du læse om et udvalg af vores pædagogiske redskaber.

Metoder og redskaber
 • Low Arousal
  Low Arousal er en konflikthåndteringsmetode.

  Low Arousal betyder "tilpasset pædagogik" og er en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang, som det pædagogiske personale forebygger, forstår og løser konflikter ud fra.

  Intentionen med Low Arousal er blandt andet at samstemme og forankre refleksionerne i den pædagogiske praksis på skolen som helhed og i den enkelte medarbejders faglige bevidsthed og identitet.

  Low Arousal gør op med konsekvenspædagogikken og fokuserer gennem strategier på at undgå restriktioner og i stedet finde løsninger, der nedbringer et højt stressniveau hos barnet/den unge. 

  Formål med Low Arousal på Storebæltskolen

  • Nedbringe graden af konflikter med børn og unge
  • Nedbringe antallet af magtanvendelser og arbejdsulykker 
  • Rammesætte en del af Storebæltskolens pædagogiske linjer, hvor personalet arbejder bevidst med betydningen af egen tænkning og strategier i relationen til børn og unge 
  • Øge faglighed og færdighed til at minimere og håndtere konfliktsituationer samt at forstå, hvorfor de opstår 
  • Skabe en ensartethed – et fælles sprog - i den pædagogiske tilgang. 
  • Sikre at den pædagogiske tilgang støtter børn og unges udvikling ved at anvende en ikke-konfronterende og stressreducerende tilgang
 • ICDP
  ICDP er et pædagogisk værktøj til at arbejde med udvikling af relationer mellem mennesker.
  Læs mere om ICDP
 • TTT - Tegn Til Tale
  Tegn Til Tale er en total kommunikationsform, hvilket vil sige, at man udover at bruge det verbale sprog, også benytter sig af en nonverbal - kropslig kommunikationsform samtidig, idet at man underbygger ordene med håndtegn.
  Læs mere om TTT
 • KAT-Kassen
  Kognitiv Affektiv Træning (KAT) er en metode til at inspirere og strukturere samtaler imellem mennesker omkring tanker, følelser og adfærd ved hjælp af et sæt nøje tilrettelagte værktøjer under fællesbetegnelsen KAT-kassen.
  Læs mere om KAT-kassen
 • ADL
  Det er skolens opgave at ruste barnet bedst muligt til at kunne klare sig i livet og blive livsduelige. Derfor bliver selvhjulpethed et centralt område, som fylder rigtig meget i barnets skoledag.
  Læs mere om ADL
 • Mindfulness
  Mindfulness bruges som et pædagogisk redskab til at øge barnets trivsel og læring, fortrinsvis inden for socio-emotionelle områder, men også fysisk.
  Læs mere om Mindfulness
Siden er sidst opdateret 14. december 2020