Kontoret

På kontoret kan du finde vores skoleleder, afdelingsledere og administrative medarbejdere

Skoleleder samt afdelingsleder for ASK:

Afdelingsleder indskolingen og udskolingen:

SFO-leder samt afdelingsleder mellemtrinnet:

Kontoret: