Ungdommens Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejlederen kommer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vestsjælland.

Elever i 8.kl., 9.kl. og 10.kl. tilbydes vejledningsaktiviteter i form af 

  • Individuelle samtaler på baggrund af uddannelsesplaner
  • Brobygning til uddannelsessteder
  • Praktik forløb i relevante virksomheder

Uddannelsesvejlederen samarbejder med elevens klasselærere omkring ovenstående.

Jeg er på skolen onsdage i lige uger fra kl. 8.30 – 11.00. Denne tid er som regel reserveret til elever og lærere.

Møder med forældre mv., skal helst finde sted på andre tidspunkter.

Derudover deltager jeg i forældremøder for 8.kl., 9.kl. og 10.kl.

Er der brug for særlig rådgivning/sparring i forbindelse med uddannelse eller udskoling, deltager jeg gerne i møder omkring den enkelte elev.

Ungdomsuddannelse

Efter folkeskolen skal de unge i ungdomsuddannelse.

Langt størstedelen af eleverne på Storebæltskolen, bliver indstillet til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (i daglig tale kaldes den STU). Dette er en 3-årig uddannelse, hvor der er fokus på at videreudvikle elevens personlige, sociale og praktiske kompetencer. Fokus er at gøre eleven klar til voksenlivet. En STU skal bevilges af kommunen.

I 10.kl. tilbydes eleverne brobygning til CSU i Slagelse, som tilbyder STU.

Der er også mulighed for brobygning til andre STU uddannelsessteder, hvis det er relevant for den enkelte elev.

Det er min opgave at udskole eleverne fra Storebæltskolen til ungdomsuddannelse. Hvis eleven skal tilbydes STU, skal jeg indstille dette til kommunen. Derudover skal jeg løbende gennem de 3 år på STU, følge op på elevens uddannelsesplan.

Siden er sidst opdateret 21. august 2020