Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken foretager samtaler og undersøgelser

Der er tilknyttet en sundhedsplejerske til skolen.

  • Lise Mattesen

I samarbejde med forældre og klasselæreren tilbyder sundhedsplejersken på skolen følgende:

Sundhedssamtaler og undersøgelser af synet, hørelsen, farvesans samt måling af højde og
vægt i 0. -1. – 3. – 5. – 7. og 9. klasse.

Forældrene er velkomne til at deltage, der vil blive givet skriftlig besked om dato og ca. tidspunkt. Hvis forældrene ikke har mulighed til at deltage, bliver der givet skriftlig besked om undersøgelsens resultat med hjem.

I samarbejde med klasselærerne deltager Lise i undervisningen i klassen af eks. sund levevis og pubertetsudvikling i et begrænset omfang.

Forældre og lærere er velkomne til at kontakte Lise ved behov.

Lise har en konsulentfunktion i forhold til hygiejniske forhold på skolen og vejleder i forbindelse med smitsomme sygdomme.

  • Sundhedstjenestens sekretær tlf. 58 57 47 01, kl. 9.00-15.00
Siden er sidst opdateret 25. februar 2019