Skolekonsulent

Vi skal hele tiden blive bedre - læs om skolekonsulentens rolle

Skolekonsulenten har på Storebæltskolen to roller. Den ene drejer sig om at støtte udviklingen af skolen i samarbejde med medarbejdere og ledelse.

Eksempler kan være:

  • Sparring med klasseteams omkring beskrivelse af elever i forbindelse med indstillinger og statusbeskrivelser
  • Deltage i undervisningen med henblik på sparring ifm. udviklingen af pædagogiske og didaktiske strategier
  • Koordinering af udformningen af procedurer, strategier og politikker på skolen
  • Efteruddannelse af medarbejdere i forhold til relevante psykologiske temaer, diagnoser og pædagogiske metoder

Den anden del af skolekonsulentens opgave er at deltage i Slagelse Kommunes Kompetencecenter. Kompetencecenteret er en del af Center for Børn og Unge under Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), og det har til formål at bidrage med specialpædagogisk bistand i almenskolen og sammen med medarbejderne i de almene skoler skabe løsninger på konkrete problematikker både i forhold til enkeltbørn og i forhold til den pædagogiske sammenhæng børnene indgår i.

Eksempler kan være:

  • Observationer af klasser med efterfølgende sparring
  • Deltage i undervisningen med henblik på sparring ifm. udviklingen af pædagogiske og didaktiske strategier for klasser eller enkelt elever
  • Samtaler med elever og evt. pårørende
  • Rådgivning af medarbejdergrupper omkring konkrete problemstillinger af specialpædagogisk karakter
  • Oplæg for medarbejdergrupper og/eller forældregrupper om relevante emner

 

Siden er sidst opdateret 18. marts 2020