Om skolen

Vi tilbyder børn med indlæringsvanskeligheder en spændende skoletid

Storebæltskolen er en børnespecialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Skolen omfatter undervisningsforløbet fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og differentieret, med udgangspunkt i at eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder.

Årsagerne til elevernes udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder kan være mange. For nogle af elevernes vedkommende er baggrunden diagnoser, som f.eks. organiske hjerneskader, mental retardering, syndromer, udviklingsforstyrrelser så som ADHD eller autisme, spasticitet, emotionelle problemer, epilepsi, syns og hørenedsættelser mv. En stor del af eleverne har ikke en egentlig diagnose.

Eleverne er hjemmeboende eller bor på døgninstitutioner og køres som hovedregel til og fra skole med busser hver dag. Til skolen er knyttet en SFO, som benyttes af langt de fleste elever.