Om skolen

Vi tilbyder børn med indlæringsvanskeligheder en spændende skoletid

Storebæltskolen er en børnespecialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Skolen omfatter undervisningsforløbet fra børnehaveklasse til 10. klasse.
 
Alle elever har, set ud fra et undervisningsmæssigt synspunkt, generelle indlæringsvanskeligheder som det primære handicap.
 
Årsagerne til elevernes udviklingshæmning kan være mange. For nogle af elevernes vedkommende er baggrunden medicinske diagnoser, f.eks. organiske hjerneskader og forskellige syndromer. En stor del af eleverne har ikke en egentlig diagnose. En række elever har desuden sekundære handicaps: nedsat hørelse eller syn, autisme, spasticitet, emotionelle problemer, epilepsi m.v.    
 
Eleverne er hjemmeboende eller bor på døgninstitutioner og køres til og fra skole hver dag. Til skolen er knyttet en SFO, som benyttes af langt de fleste elever.