Vi løber for lungesyge børn

Alle elever fra Storebæltskolen deltager, når Team Rynkeby Skoleløbet afvikles på skoler i hele Norden. I Danmark løber eleverne til fordel for lungesyge børn

Når elever og medarbejdere på Storebæltskolen deltager i Rynkebyløbet handler det både om at gøre noget for andre og om at være sammen om at bevæge sig.

Eleverne på skolen er børn med særlige behov, og de kender til det at leve med diagnoser og de udfordringer og begrænsninger det giver i dagligdagen. Det at kunne gøre noget for andre der har det svært vækker derfor genklang i mange af eleverne.

Desuden er løbet og dets formål en god ramme til at undervise konkret i krop, sundhed og bevægelse for eleverne. Vi har på skolen en stærk it profil og har gode resultater med at bruge It i undervisningen, men det betyder også at vi samtidigt har meget fokus på at få bevægelse med i dagligdagen.

Motion er en vigtig del af børnenes hverdag på Storebæltskolen og derfor er vi glade for at deltage i Rynkeby løbet, da vi har skabt en ramme om løbet hvor alle kan deltage uafhængigt af deres om deres funktionsnedsættelse er fysisk eller psykisk.

Det positive fællesskab vi har på Storebæltskolen, styrkes yderligere på en dag med Rynkebyløbet. Vores elever giver alt hvad de har i sig og glæden og stoltheden over at deltage stråler ud af dem mens de tager den ene runde efter den anden omkring skolen.  Det er tydeligt at se og mærke på vores elever, at de er stolte over at kunne være med til at gøre en forskel for andre børn som har det svært.

Vi er på skolen der for glade for at vi kan være med til at skabe fokus på luft, lunger og sundhed – og være med til også at samle penge ind til forskning til de virkelig alvorlige og livstruende lungesygdomme, der også rammer børn. Sygdomme som direktør i Lungeforeningen og næstformand for Børnelungefonden Anne Brandt fortæller, der i dag ikke er ret meget viden om.

Dagen gik rigtigt godt og der blev kæmpet godt. I alt løb eleverne på 401,6 km og vi kunne efterfølgende overrække en check på 2.058kr. til Team Rynkeby.

Check