Storebæltskolen øverst i alle kategorier

Skolens trivsel ligger i top i kommunen

Nu ligger resultaterne fra den nationale trivselsundersøgelse klar for alle kommunes skoler. Vi er stolte af at ligge øverst i statistikken og kan fremvise et flot resultat på de 4 områder som der måles på. Vi er samtidig stolte af at have en svarprocent på 100%, hvilket viser at vi tager undersøgelsen alvorligt og knokler for at høre alle elever.

”Social trivsel”, ”Faglig trivsel”, ”Støtte og inspiration” og ”Ro og orden” er alle i top og et tydeligt tegn på at vores indsatser for høj trivsel fungerer. Dette betyder dog ikke at vi stopper her. Vi arbejder fortsat uhindret på at øge trivslen, da vi mener at hvert enkelt barn skal have det bedst mulige liv med masser af glæde og trivsel.