Mød elevrådet

Elevrådet for 2017-2018 vil rigtig gerne hjælpe deres medelever og lave arrangementer for hele skolen.

På Storebæltskolen har vi et elevråd, der består af 2 elever fra hver klasse fra mellemtrin, sprogklasen og udskoling. Der er i alt 8 klasser repræsenteret i Elevrådet og de mødes 1-2 gange om måneden. 

Læs mere om elevrådets opgaver og hvem der er medlemmer

I første halvdel af dette skoleår har elevrådet stået bag tre arrangementer:

  • Biograf for alle på skolen med popcorn og saftevand,
  • Spis sammen dag med dessertoverraskelse lavet af elevrådet
  • Julebanko for hele skolen.

Op til arrangementerne har elevrådet lavet og ophængt infoplakater på skolen. De har til morgensang fortalt om, hvad der skulle ske. De har også været med til at gøre klar til arrangementerne, når der skulle bages, sættes stole/borde op og meget mere. Vi har et super godt arbejdende elevråd på Storebæltskolen.