God trivsel er tydelig på skolen

Den årlige trivselsundersøgelse er gennemført for alle elever

Hvert år gennemfører Storebæltskolen den nationale trivselsundersøgelse. Vi er stolte af, at vi år efter år kan se at vores elever trives og er glade for at gå i skole på Storebæltskolen.

I år nåede vi en svarprocent på 100% og dette betyder, at alle elever fik mulighed for at udtrykke hvordan de har det på skolen.

Det er positivt at se at eleverne kvitterer for en række af de indsatser vi har gennemført i år. De viser i undersøgelsen at de er glade for faciliteterne, hvor vi f.eks. i år har udvidet legepladsen med en masse nye redskaber.

De voksnes anerkendende tilgang til eleverne stråler også igennem i undersøgelsen. Dette kan ses ved at en stor procentdel har trykket helt enig i udsagnet ”Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig, når jeg har brug for det” og trykke virkelig gode til ”Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?”

Årets resultat er drøftet på skolebestyrelsesmødet d. 20. juni og vil blive drøftet på de tre afdelinger efter sommerferien, hvor vi har mere tid til at gennemgå den store mængde data undersøgelsen stiller til rådighed.

I kan læse hele resultatet i nedenstående rapporter.