Eksperterne ud til Børnene

Konference om special pædagogik i folkeskolen på Storebæltskolen

Med afsæt i spørgsmålene: Hvordan kan vi inkluderer flere børn i almenskolen, hvordan kan vi opbygge en større special pædagogik kompetence i almenskolen og hvordan kan vi sprede den specialpædagogiske kompetence til mere end et barn, blev konference afhold.

Storebæltskolen lagde lokaler til Center For Skoles konference om de praksiserfaringer kommunen har gjort igennem de sidste 3 års arbejde med at blive bedre til at få specialpædagogiske viden bredt ud i almenskolerne.

5 workshops fremlagde de erfaringer fra forløb og lagde op til at diskuterer det fremtidige samarbejde.

WORKSHOP 1: Brug af specialpædagogiske værktøjer i folkeskolen – Samarbejde omkring brugen af eksempel­vis KAT-kassen og Sociale historier i arbejdet med børns emotionelle udfordringer

WORKSHOP 2: Anvendelse af principper fra den kogni­tive adfærdsterapi ifm. angst – (Cool Kids/Chilled) i skolehverdagen

WORKSHOP 3: Professionel relationskompetence i folkeskolen – Samarbejde omkring principper fra ICDP i klasserummet

WORKSHOP 4: Lær at lære – Et samarbejde omkring hukommelses og opmærksomhedstræning mellem Flak­kebjerg Skole og dagbehandlingstilbuddet Klostermark­en Skole.

WORKSHOP 5: Nest i almenskolen – Samarbejde mel­lem lærere og pædagoger i almenskolen og Supportteam fra PUI/PPR om oprettelsen af klasser tilpasset børn med autisme.

Det var en god dag med spændende diskussion og erfaringer. Deltagerne gav positive tilbagemeldinger på en dag, hvor de 150 deltagerer fik mulighed for at lade sig inspirere og høre om bud på hvordan fremtidens skole kan skabe gode udviklings og læringsrum for flere børn.