Dagen starter på skolen

Hver dag samles skolen til morgensamling til hyggelig fællessang

Morgensamling er en sjov, sund, og god måde at starte dagen på.

Formål med morgensamling

 • At styrke fællesskabet blandt elever og medarbejdere.
 • At give eleverne plads til at vise de ting og aktiviteter, de har arbejdet med i dagligdagen, og som de har lyst til at præsentere.  
 • At give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange, der findes.
 • At eleverne oplever forskellige former for musik og andre kreative udtryksformer.

Sang er en fast del af den daglige aktivitet, og der synges i starten og i slutningen af morgensamling.

Ved valg af sange skal eleverne præsenteres for et meget bredt udsnit af diverse sange/salmer, således at vores årstider, højtider og historie bliver belyst ved brug af vidt forskellige tekster og melodier.

Det er det af stor betydning, at valget af børne- og ungdomssange også tilgodeser elevernes ønsker og behov, således at de bevarer glæden ved den fælles aktivitet.  

Klasserne har på skift ansvaret for at planlægge morgensamling, hvilket giver en god alsidighed i indhold og det er personalets ansvar at sikre, at indholdet i de udvalgte sange og musik fra f.eks. YouTube passer til hele elevgruppen. YouTube musik kan indgå som en del af morgensamling, men forudsætningen er, at klasserne har gjort sig overvejelser om formålet og præsenterer det for de øvrige klasser.  

Medarbejderne har et fælles ansvar for, at aktiviteten bliver en rar og positiv oplevelse for alle.

Målet for morgensamling

 • At skabe en fælles historie og kultur
 • Alle børn deltager i morgensamlingen
 • At elevrådet har et forum til at præsentere deres arbejde.
 • At præsenterer det, som eleverne har lavet i dagligdagen
 • At morgensamling afvikles stort set ens fra dag til dag, selv om indholdet kan veksle meget
 • At synge fælles er en samværsform, og at kende mange forskellige sange er en rigdom
 • At der sker en dannelse, idet børnene lærer, hvordan det føles rart, når man er sammen
 • At børnene lærer at lytte
 • At børn får mod på at stå frem med et initiativ
 • At skabe rammen om at fejre elevernes fødselsdage og deres sejre (fælles udlevering af diplomer og pokaler)