Nyt Pædagogisk Læringscenter

Skolen har fået et lokale fyldt med læringsmaterialer

Siden skoleårets start har vi på skolen arbejdet på, at få skabt gode rammer for intern deling og udbredelse af kendskabet til de mange undervisningsmaterialer vi har på skolen. Tanken er, at alle medarbejdere får mulighed for at dele og genbruge hinandens undervisningsforløb.

Derfor er der blevet etableret et lokale, hvor undervisningsmaterialer er registreret og opbevares. Målsætningen er at samle de mange gode undervisningsmaterialer, der løbende udarbejdes og indkøbes, således at alle får adgang til dem og mulighed for at anvende dem.