Fokus på teamsamarbejde

Storebæltskolen har i dette skoleår fokus på udviklingen af teamsamarbejde for alle skolens klasseteams.

Målet med forløbet er, at skabe gode rammer alle medarbejdere trives i og at alle teammedlemmers ressourcer og kompetencer kommer bedst muligt i spil i dagligdagen og at vores forskellighed bliver en styrke.

Forløbet blev skudt i gang af på vores pædagogiske weekend af Andersen og Green, der i løbet af 2017 vil komme og facilitere en række afdelingsmøder. Så vi i fællesskab kan arbejde videre med, at skabe endnu bedre forudsætninger for, at leverer et godt læringsmiljø for vores elever.