Sidste skoledag

Sommerferien bankede på

I højt solskin fik elever og personale sagt god sommer til hinanden. Dagen startede med morgenmad i klasserne for elever, personale og forældre.

Klokken 9.30 var det tid til at mødes i gymnastiksalen. Her blev der vist underholdning fra flere af klasserne, sunget afskedssang for Elsa, der stopper efter 43 års tro tjeneste, sunget fællessange, sagt på gensyn til vores gode og trofaste vikarer. 

Efter dette trængte alle til at få noget luft og kl. 11 var der røde pølser, brød og sodavand til alle.

Storebæltskolen ønsker alle en rigtig god sommer og på gensyn til august