PAS konsulenter

Vi har fået uddannet 4 PAS konsulenter på Storebæltskolen

På Storebæltskolen har vi fået fire medarbejdere uddannet som PAS-konsulenter.

PAS står for Pædagogisk Analyse System. Det er et system til at undersøge elevernes individuelle forudsætninger for læring og har fokus på elevernes potentialer.

De fire medarbejdere er kommet godt i gang med at lave individuelle PAS-vurderinger på børnene.