Ombord på legeskibet

Gamle lege på skibet i Korsør havn

I forbindelse med maritim kulturuge i Korsør blev skolens elever inviteret ombord på legeskibet "Lilla Dan", som lå til kaj ved fæstningen.

Flere klasser på skolen benyttede sig af det gratis tilbud.

Først skulle eleverne lege forskellige lege på græsplænen, hvor instruktørerne fra legeskibet var med. Derefter blev vi inviteret ombord på træskibet "Lilla Dan", hvor vi så hvordan de bor og lever på skibet. Det var en rigtig spændende rundvisning.

Vi sluttede af med hygge og leg ved kajen, hvor der var stillet en masse aktiviteter frem.