iPads giver nye muligheder i undervisning

iPads til undervisning af børn med særlige behov og kognitive udfordringer har vist sig at give børn på Storebæltskolen i Korsør nogle helt nye muligheder.

iPads kan bruges af børn til meget mere end at spille på. iPads til undervisning af børn med særlige behov og kognitive udfordringer har vist sig at give børn på Storebæltskolen i Korsør nogle helt nye muligheder. Her er eleverne blevet meget mere aktive medspillere og initiativtagere, og også forældre og medarbejdere oplever en stor forskel. 30. april deler Storebæltskolen ud af sine erfaringer i brugen af iPads på specialområdet til resten af Danmark på en iPad-konference.

Det er ikke nemt at udtrykke sine tanker og følelser, når man ikke har noget sprog. På Storebæltsskolen, børnespecialskole for udviklingshæmmede, har både forældre, medarbejdere og elever oplevet en stor forandring i børnenes dagligdag efter skolen for tre år siden indkøbte iPads til alle elever.

iPad giver alle en stemme

- Vores elever er meget udfordret og sårbare kommunikativt og socialt. Flere har intet eller meget begrænset verbalt sprog. Derfor har vores elever før oplevet stor frustration, når omgivelserne ikke forstod dem. Men med en iPad har de også fået en stemme. Gennem en række undervisningsprogrammer med bl.a. videoer, billeder og små lydklip kan eleverne nu kommunikere deres tanker og behov i langt højere grad både med os og deres forældre, fortæller Birgitte Ellegaard Hartmann, der var med til at starte skolens ASK-tilbud (alternativ supplerende kommunikation) med fokus på iPads som kommunikationsredskab.

Gør eleverne mindre afhængige af andre

- Vi har oplevet en stor ændring på eleverne, efter vi begyndte med iPads i undervisningen. De er blevet meget mere motiverede for selv at tage initiativ til at kommunikere og gøre ting. Nu oplever de pludselig, at de bliver forstået. Derfor ser vi heller ikke længere på samme måde, at eleverne reagerer fysisk f.eks. smækker med døren, når vi ikke kan forstå, hvad de vil. Nu er alle aktive medspillere, for med en iPad kan ALLE kommunikere. En iPad er også med til at forberede eleverne på hverdagen efter skolen, da de bliver knap så afhængige af både medarbejdere og forældre. Nu kan de selv – og de VIL selv, fortsætter Birgitte. 

Gør en forskel i hele dagligdagen

Det er ikke kun på skolen, at iPads gør en forskel for eleverne.

- Forældrene er meget begejstrede for, at vi har indført iPads. Ved hjælp af programmer, film og billeder kan forældrene følge deres børns dag på en helt anden måde end tidligere, hvor rigtig meget kommunikation gik gennem os, slutter Birgitte.

- Det er imponerende, hvilken forskel brugen af iPad og forskellige apps kan gøre for børn med særlige behov. Det er meget positivt, at vores specialskole følger den nyeste udvikling på området tæt, og meget nyskabende hvordan de selv er med til også at udvikle apps. Det er medvirkende til, at vi kan tilbyde de mest optimale muligheder for vores børn på specialområdet og samtidig dele erfaringen og viden til vores øvrige skoler, dagtilbud og lignende, som måske også kan lade sig inspirere, siger formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson (V).

Deler ud af erfaringerne til resten af Danmark

Storebæltskolen har oplevet stor succes med brugen af iPads i undervisningen og har erfaringer med også selv at udvikle apps. Derfor valgte de sidste år at invitere til en konference, hvor de delte ud af deres erfaringer med brug af iPads i undervisning – både på specialområdet og generelt. 30. april gentager de succesen med den eneste konference på Sjælland, som handler om brug af iPads i undervisning på specialområdet. Sidste år blev konferencen fyldt op med 175 deltagere og 100 på venteliste.

Flere oplysninger

  • Leder af Storebæltsskolen Benjamin Ejlertsen
    Tlf. 51 18 57 55
    Mail beejl@slagelse.dk 

  • Projektmedarbejder og implementering af teknologi i skoler Jon Birch Engsager
    Tlf. 22 91 74 13 
    Mail: jonbe@slagelse.dk

 

Pressemeddelelse 20. april 2015