Visitation

Læs om visitation

Før et barn kan starte på Storebæltskolen, skal barnet visiteres af barnets hjemkommune. Det er kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), der udarbejder det nødvendige visitationsgrundlag.

Revisitation foretages i samråd mellem skoletilbud, forældre og PPR. Mindst én gang om året bliver der taget stilling til, om den vidtgående specialundervisning og skoleplaceringen bør fortsætte, ændres eller ophøre.