Vederlagsfri Fysioterapi

Vi udbyder vederlagsfri fysioterapi for de elever som er omfattet af ordningen

Vederlagsfri fysioterapi kan tildeles personer med svære fysiske handicaps som følge af bl.a. medfødte og arvelige lidelser, erhvervede neurologiske sygdomme eller som følge af en ulykke. Der forefindes en række kriterier, der afgør om barnet har ret til vederlagsfri fysioterapi. Barnet skal henvises af egen læge eller speciallæge.   

Børn og unge er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi på lige fod med voksne. Børn med fysiske handicap har imidlertid ofte behov for indsatser, der tager særlige hensyn til funktionsevnen generelt, men især hensyn til barnets alder og udviklingsmuligheder generelt. Børn med svære fysiske handicap og progressive sygdomme har ofte behov for flere samtidige, koordinerede indsatser, som tilsammen har til formål at udvikle barnets kompetencer indenfor leg, fysiske funktioner færdigheder og sociale relationer. Løsningen på disse opgaver stiller krav til en tværfaglig koordineret indsats af høj kvalitet. Monofaglige tilbud i form af fysioterapi alene er ofte et utilstrækkeligt tilbud til disse børn.

Derfor har man på Storebæltskolen valgt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i skoleregi for at fremme det tværfaglige samarbejde omkring barnet. På den måde når man, sammen med den undervisningsrelaterede terapi, og i samarbejde med lærer, pædagoger og pædagogiske medhjælpere hele vejen rundt om barnet i en mere holistisk tilgang.

Siden er sidst opdateret 10. december 2018