Taleundervisning

Som talepædagoger på Storebæltskolen, varetager vi en bred vifte af opgaver indenfor rammen ”Kommunikation”. Vores omdrejningspunkt er,- ud fra hver enkelt elevs individuelle behov, at give de bedste forudsætninger for, at kunne kommunikere med sin omverden.

Som talepædagoger på Storebæltskolen, varetager vi en bred vifte af opgaver indenfor rammen ”Kommunikation”. Vores omdrejningspunkt er,- ud fra hver enkelt elevs individuelle behov, at give de bedste forudsætninger for at kunne kommunikere med sin omverden.

Med udgangspunkt i test og observationer samt en samlet vurdering af barnets situation, planlægges et videre forløb. Disse forløb er helt individuelle, og af meget forskellig varighed og foretages primært i starten af skoleåret. 

Vi arbejder blandt andet med:

  • Fonologisk undervisning (udtale af forskellige sproglyde), samt træning af sproglig opmærksomhed.

  • Mund-læbe-tungemotorik

  • Lydproduktion

  • Træning af arbejdshukommelse

  • Undervisning indenfor Lowtech (f.eks. symbol-og konkret kommunikation) og Hightech hjælpemidler(talemaskiner, iPads og andre teknologiske hjælpemidler)

  • Undervisning indenfor de forskelligartede kommunikationsvanskeligheder f.eks. verbal dyspraksi, som mange af vores elever kan have i forbindelse med deres handicap.

  • Samarbejde med kommuner, samt de forskellige sygehuse og specialafdelinger barnet er tilknyttet,- samt koordinering af videre forløb.

  • Tværfagligt samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut, samt skolens psykolog, sundhedsplejerske og socialrådgiver.

  • Deltagelse i Kompetencecenteret.

For at eleven skal få det størst mulige udbytte af sin undervisning, arbejder vi med at videreformidle viden og praksis til netværket omkring barnet.

Dette sker i form af vejledning, rådgivning og kurser.

I forbindelse med barnets test, indbyder vi forældrene til en samtale, hvor resultatet og det videre forløb uddybes. Herudover kan vi altid kontaktes, via barnets Ipad eller telefonisk. Ved behov deltager vi i barnets skole-hjemsamtale.

Siden er sidst opdateret 29. november 2018