Svømning

Formålet med svømmeundervisningen er at fremme den motoriske udvikling, forbedre konditionen og samtidig give eleverne nogle positive oplevelser ved aktiviteterne i vandet.

Undervisning i Korsør Svømmehal

På Storebæltskolen tilbydes alle elever svømmeundervisning fra 0. - 6. klasse. Undervisningen foregår i Korsør Svømmehal, og eleverne befordres i skolens busser.

Eleverne fra indskolingen har svømmeundervisning om tirsdagen i tidsrummet 12.30 til 13.30. Eleverne fra mellemtrinnet har svømmeundervisning om mandagen i tidsrummet 12.30 til 13.30.

Formålet med svømmeundervisningen er at fremme den motoriske udvikling, forbedre konditionen og samtidig give eleverne nogle positive oplevelser ved aktiviteterne i vandet.

Eleverne opdeles i hold med fokus på individuelle færdigheder. På holdene undervises i alt lige fra vandtilvænning, sjove lege i vand, forskellige svømmestile og dykkeaktiviteter til udspring fra vipperne.

Varmtvandsbassin

Storebæltskolen har lejet sig ind i Broskolens varmtvandsbassin. Varmtvandsbassinet bruges til undervisning af elever med særlige behov, der ikke kan tilgodeses i den almindelige svømmehal, fx elever med multiple funktionsnedsættelser.

Eleverne befordres i skolens busser. Elever, der deltager i varmtvandsbassin tilbydes bassinundervisning fra 0. - 10. klasse.  Undervisningen foregår på små hold med 2-3 elever. Der er 5 bassinhold fordelt på onsdage og torsdage. Vandet er 34 grader varmt, og der forefindes loftlift. På flere af holdene deltager skolens fysio- eller ergoterapeut.

Formålet med undervisningen kan fx være at give mulighed for bevægelser, eleverne ikke kan udføre på land, bryde spændingen i muskler og led, vandtilvænning, indlæring af svømmebevægelser o.a.