Fysioterapi

Fysioterapeuten har overordnet fokus på elevernes fysiske tilstand og formåen.

Fysioterapeuten har overordnet fokus på elevernes fysiske tilstand og formåen.

Fysioterapeuten har samarbejde med personalet (+ergo og tale), forældrene, eksterne faggrupper, privat fysioterapi og skriftlighed vedr. dette. 

Fysioterapeuten har en koordinerende opgave i forhold til implementering af fysioterapeutiske tiltag og derved også opfølgning.

Fysioterapeuten kan komme med inspiration til "fysiske aktiviteter" som

 • Øget kropsbevidsthed
 • Udspænding
 • Ledkompressioner
 • Massage
 • Sanseoplevelser
 • Gang- og ståhjælpemidler

Ovenstående kan evt. være som "holdtræning" / krop og bevægelse. 

Fysioterapeuten har individuelle forløb med eleverne omkring

 • Stå/gå/styrke/balance områder
 • Afprøvning/optimering af funktioner
 • Test/obs forløb 

Fysioterapeuten deltager i bassinlektionerne/svømning 

Fysioterapeuten superviserer personalet i forhold til

 • Brug af ståstøtte/ skinner/ kørestole/ toiletstole og ganghjælpemidler
 • Indstilling/justering  og opfølgning på hjælpemidler
 • Forflytninger – individuelt

Fysioterapeuten har opmærksomhed på elever der i løbet af skoleforløbet får ændrede behov (skæv ryg, balance, fodstilling, problemer efter operationer eller brud/skader m.m.)

Fysioterapeuten vejleder forældre omkring hjælpemidler i hjemmet, brug af vederlagsfri fysioterapi eller egnede fritidsaktiviteter. 

Siden er sidst opdateret 19. september 2018