Tilbud

En skole fyldt med tilbud og kompetencer

Her kan du læse mere om et udvalg af de tilbud vi har til eleverne på skolen.

Se vores Tilbud
 • ASK
  ASK-klassen Alternativ Supplerende Kommunikation er for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder.
  Læs mere om ASK
 • Svømning
  Formålet med svømmeundervisningen er at fremme den motoriske udvikling, forbedre konditionen og samtidig give eleverne nogle positive oplevelser ved aktiviteterne i vandet.
  Læs mere om svømning
 • Taleundervisning
  Som talepædagoger på Storebæltskolen, varetager vi en bred vifte af opgaver indenfor rammen ”Kommunikation”. Vores omdrejningspunkt er,- ud fra hver enkelt elevs individuelle behov, at give de bedste forudsætninger for, at kunne kommunikere med sin omverden.
  Læs mere om taleundervisning
 • Fysioterapi
  Fysioterapeuten har overordnet fokus på elevernes fysiske tilstand og formåen.
  Læs mere om fysioterapi
 • Vederlagsfri Fysioterapi
  Vi udbyder vederlagsfri fysioterapi for de elever som er omfattet af ordningen

  Vederlagsfri fysioterapi kan tildeles personer med svære fysiske handicaps som følge af bl.a. medfødte og arvelige lidelser, erhvervede neurologiske sygdomme eller som følge af en ulykke. Der forefindes en række kriterier, der afgør om barnet har ret til vederlagsfri fysioterapi. Barnet skal henvises af egen læge eller speciallæge.   

  Læs mere om vederlagsfri fysioterapi
 • Ergoterapi
  Som ergoterapeuter ser vi barnet ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, der har udgangspunkt i både den fysiske, psykiske og sociale del af barnets udvikling.
  Læs mere om ergoterapi
 • Valgfag
  På Storebæltskolen udbyder vi valgfag fra 7.-10. klasse
  Læs mere om valgfag