Elevrådet

Ved hver folkeskole kan der oprettes et elevråd - og det har vi gjort!

I elevrådet bliver der drøftet rigtig mange ting, og vi har altid noget nyt og spændende på dagordenen. Elevrådet mødes én gang om måneden.

Når vi i elevrådet holder møder, laver vi dagsorden og referat, og vi har naturligvis også en formand og en næstformand i elevrådet.

Én af de ting vi laver er månedens smil. Månedens smil er et koncept udviklet af, de elever og voksne som sidder i elevrådet. Konceptet går ud på at lave nogle aktiviteter og happenings for alle elever på skolen, hvor alle elever kan deltage på lige fod med hinanden. Det skal give den gode følelse af fællesskab og smil, der varmer helt ned i maven.

Elevrådet arbejder for at gøre Storebæltskolen til vores fælles skole - en skole som alle elever er glade for at komme på, hvor de har gode kammerater, og hvor det gode fællesskab får lov til at gro.

Derudover:

  • Taler vi om frikvartererne og legepladsen
  • Har vi lavet en logo-konkurrence
  • Taler vi om svømning
  • Taler vi om nye skole-T-shirts. Vi har bestemt farver og tryk til T-shirts og været på besøg i Medieshoppen for at se hvordan de trykker
  • Har vi lavet tegnekonkurrence for hele skolen
  • Har vi lavet måltavle og købt kælke
  • Taler vi om at vi mangler bolde og andre legeredskaber
  • Skal vi tale om regler for mobiltelefoner